Far vart tionde barn illa?

11 januari 1999

Barnomsorgspersonal och BVC-sjuksköterskor oroar sig för att vart tionde förskole-barn far illa, visar en undersökning vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Av 4 000 barn oroade man sig för 390. Tecken på fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande fanns hos mindre än en procent av barnen. Däremot oroade sig särskilt barnomsorgspersonalen för tecken på fysisk vanvård, försummelse och allvarliga samspelsbrister – där barnen ignorerades av föräldern, upprepade gånger beskrevs på ett kränkande sätt eller där föräldern ofta inte kunde möta barnet på rätt nivå – hos tio procent av barnen.

BVC-sjuksköterskorna oroade sig för sju procent av barnen, men det var bara i undantagsfall som de två yrkesgrupperna oroade sig för samma barn. Sjuksköterskornas oro gällde de yngre, barnomsorgspersonalen de äldre förskolebarnen.

Båda yrkesgrupperna har en tvingande skyldighet att rapportera oro av detta slag till socialtjänstens individ- och familjebyrå. Sjuksköterskorna hade anmält 28 procent av de barn de oroade sig för, barnomsorgspersonalen bara sex procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida