Färgstandard ger säkrare provsvar

Färgstandard ger säkrare provsvar
Foto: Istockphoto

För första ?gången finns en global rekommendation för vilken färg korkarna på provrören ska ha beroende på vilka tillsatser de innehåller.

8 november 2017

Den nya standarden gör det möjligt för upphandlarna att ställa skallkrav på hur rören ska vara färgkodade.

?— Vi ser det framför allt som en framgång för det preanalytiska arbetet och patientsäkerheten. Det här gör att provsvaren blir tillförlitligare, säger biomedicinska analytikern Ewa Larsson som är samordnare för laboratoriemedicinen i Uppsala-Örebroregionen.??

Tillsammans med kollegan Kerstin Nordlöf ?vid Laboratoriemedicin Västerbotten och Swedish standards institute, Sis, har hon i många år arbetat för att korkarna på provrören ska ha samma färg beroende på vilka tillsatser de innehåller. Exempelvis att provrör med litiumheparin med gel ska ha en ljusgrön kork och EDTA en lila.??

De var båda med och tog fram den svenska färgstandarden SS 872805:2012 för fem år sedan. Denna gjorde det dock inte möjligt för upphandlarna att ställa krav på att färgerna på samtliga vakuumrörs korkar skulle motsvara ett visst innehåll, utan endast ett fåtal rör.?

Vissa vårdgivare har av kostnadsskäl valt andra färger på korkarna. Det har inneburit ett merarbete på de medicinska laboratorierna som tvingats testa innehållet i rören för att vara säkra på vilka tillsatser de innehåller.?

— Det är viktigt att provsvaren blir rätt. ”Skräp in, skräp ut” accepteras inte på ackrediterade laboratorier, säger Ewa Larsson.

?Tillsammans med den svenska delegationen i den internationella standardiseringsorganisationen Iso har hon fått lägga ner mycket arbete på att övertyga andra länder om vikten av att ha en gemensam färgstandard.??

Iso 6710 för engångsbehållare för provtagning av venöst blod publicerades första gången 1995. Sedan dess har man försökt att omarbeta standarden. Kravet på samstämmighet vad gäller färgkoderna har dock stött på patrull. Länge kunde man inte enas, vare sig globalt eller inom Europa.

?De svenska representanterna fick till slut stöd i sitt arbete av en undersökning som gjordes av European federation for clinical chemistry and laboratory medicine, EFLM. Hela 98 procent av de 25 länder som besvarade enkäten ansåg det nödvändigt med en färgkodstandardisering.??

Tack vare Ewa Larssons och de övriga svenskarnas ihärdighet har den svenska standarden för engångsbehållare för provtagning av venöst blod nu omarbetats till den internationella Iso-standarden 6710:2017.?

— Med den nya Iso-standarden kan upphandlarna för första gången ställa skallkrav på hur alla vakuumrör ska vara färgkodade. Det har inte varit möjligt tidigare. Det underlättar för personalen på laboratorierna och innebär att det blir säkrare för patienterna, säger Ewa Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida