Färöiska sjuksköterskor kämpar för omvårdnaden

En omorganisation där ledande sjuksköterskor ska vara nderställda läkarna har fått det färöiska sjuksköterskeförbundet att protestera.     

9 augusti 1999

Nu stormar det igen på Landssygehuset i Torshavn på Färöarna. Sjuksköterskorna känner sig utmanövrerade av den nye sjukhusdirektören som inte vill återbesätta tjänsten efter den pensionerade föreståndaren, chefen för omvårdnaden på sjukhuset.

Han har i stället föreslagit en omorganisation där ledningen består av sjukhusdirektören och tre cheföverläkare för lika många centra; ett för medicin, ett för kirurgi och ett för psykiatri. Ledande sjuksköterskor på sjukhuset ska i den
planerade organisationen vara underställda läkarna. Något som sjuksköterskor och sjuksköterskeförbund protesterar mot.

Läkarna backar
För snart två år sedan berättade vi i Vårdfacket om de färöiska sjuksköterskornas kamp för en chef för omvårdnaden på sjukhuset på jämställd nivå med cheföverläkarna. Sjuksköterskornas fackliga organisation och specialläkarföreningen på Färöarna enades också om en sådan ledningsstruktur. Men nu backar läkarna sedan specialläkarföreningen fått en ny ordförande.

Enligt Joan Ziskason, förbundsordförande för de färöiska sjuksköterskorna, har förbundet vänt sig till ansvariga sjukvårdspolitiker med protester mot omorganisationen.
De räknar med att få besked från politikerna under sommaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida