Färre återfall i magcancer med H pylori-behandling

29 augusti 2008

Att behandla magbakterien Helicobacter pylori hos patienter med tidigt diagnostiserad magcancer minskar risken för återfall. Det visar en öppen japansk studie av 544 patienter som lottades till att antingen få behandling med lansoprazol, amoxillin och klaritromycin i en vecka utöver standardbehandlingen eller enbart standardbehandling.

Efter tre års uppföljning hade nio personer i gruppen som behandlats mot magbakterien utvecklat en ny cancer i magen mot 24 personer i jämförelsegruppen.

Lancet 2008; 372:392-397.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida