Färre dör vid sjukhus med många operationer

10 maj 2004

Flera studier har visat att resultaten vid kirurgi blir bättre vid de ingrepp som utförs ofta vid ett sjukhus. Nu visar kanadensiska forskare att dödligheten i en viss typ av operation är låg inte bara vid sjukhus som göra många sådana ingrepp utan också vid sjukhus som över huvud taget har mycket kirurgi.

De kanadensiska forskarna tror att gemensamma strukturer och procedurer vid sjukhus som gör många komplicerade ingrepp kan vara en del av förklaringen.

Källa:
Urbach D R, Baxter N N. British Medical Journals hemsida, www.bmj.com.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida