Färre ryggmärgsbråck med folsyra i maten

8 november 2004

Risken för att kvinnor ska föda barn med ryggmärgsbråck minskar dramatiskt om de äter livsmedel som har berikats med folsyra. Det visar en studie gjord på kvinnor i fertil ålder i Kanada. Där har det sedan 1998 varit tillåtet att berika vissa livsmedel med folsyra. Sedan dess har andelen barn som föds med ryggmärgsbråck minskat med hela 78 procent i de regioner som studerats.

I Sverige har det länge diskuterats om vissa livsmedel bör folsyreberikas i syfte att minska risken för fosterskador och missfall. Men än så länge är detta inte tillåtet.

Källa: BMC Pregnancy and Childbirth on line, september 2004.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida