Färre sjuksköterskor när Jönköpings kommun sparar

1 december 2003

Genom att bland annat minska antalet sjuksköterskor räknar Jönköpings kommun med att spara 25 miljoner kronor. De i dag 140 sjuksköterskorna ska till 2006 bli 110, enligt socialnämndens beslut. I första hand ska minskningen ske genom naturlig avgång. Varje sjuksköterska kommer då att få ansvar för 25 boende i stället för som nu 18. Socialnämnden vill också under kvällar, nätter och helger lägga ansvaret för psykiskt sjuka boende på sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Vårdförbundet är kritiskt.

Agneta Sahlberg, företrädare i kommunen och med i den lokala avdelningens styrelse, säger att färre sjuksköterskor kommer att få negativa konsekvenser för de boende. Att lägga ansvaret för psykiskt sjuka på sjuksköterskor inom äldreomsorgen är också fel, menar hon.

– De saknar ju den specialutbildning som krävs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida