Omvårdnad

Färre trycksår i vården

Färre trycksår i vården
Genom att inventera och byta ut många av sjukhusets sängar lyckades Akademiska sjukhuset i Uppsala minska antalet patienter som fick trycksår förra året. Arkivbild: Getty Images

Andelen patienter som har trycksår i vården har minskat. Det visar den nationella trycksårsmätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Jämfört med förra årets mätning har andelen patienter med trycksår minskat med nästan två procent från 14,1 procent 2018 till 12,3 procent i år.

Samtidigt finns det, liksom tidigare år, regionala skillnader, även om de flesta regioner rapporterar en positiv utveckling. Färre patienter fick trycksår under vårdtiden, från 10,6 procent 2018 till 9,3 procent i år.

Riskbedömning och madrasser

Genom satsningar på det förebyggande arbetet har flera regioner lyckats minska antalet trycksår. Framgångsfaktorer som nämns är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultatet och att patienterna redan från början har tillgång till förebyggande material som tryckavlastande madrasser och hälavlastning.

En av de regioner som lyckats minska antalet trycksår är Region Uppsala. När det visade sig att var fjärde patient, 25 procent,  hade trycksår på Akademiska sjukhuset vid 2018 års mätning bestämde man sig för att satsa på en rad förebyggande åtgärder. På ett halvår skedde en kraftig minskning av trycksåren till 9,3 procent, berättade chefssjuksköterskan Marie Sjödin i en artikel i Vårdfokus i slutet av förra året.

Vid den senaste mätningen i mars hade 14.7 procent av de inneliggande patienterna i Region Uppsala trycksår.

 – Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan vi få en mer patientsäker vård. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL. 

Årlig trycksårskontroll

  • Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en så kallad punktprevalensmätning.
  • Omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård.
  • Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Då alla patienter vid en viss tidpunkt mäts blir patienter med långa vårdtider överrepresenterade.
  • 2019 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 14 800 patienter.

Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL

 

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida