Smittsamma sjukdomar

Färsk kyckling från affären vanlig källa till magsjuka

Färsk kyckling från affären vanlig källa till magsjuka
Rå kyckling som säljs i butiker innehåller ofta bakterier som lätt smittar och ger upphov till maginfektioner hos människor. Arkivbild: Getty Images

En ny rapport från Livsmedelsverket och Folhälsomyndigheten visar att samma varianter av campylobakter som finns i färsk kyckling även har hittats hos många av de personer som blivit sjuka av bakterien.

23 januari 2019

Campylobacter är en bakterie som sprids främst via förorenat vatten eller förorenad mat, framför allt kyckling. Rå och otillräckligt tillagad kyckling har ofta kunnat kopplas till spridning av campylobacter till människa.

Stort sjukdomsutbrott

Mellan augusti 2016 och juni 2017 pågick ett sjukdomsutbrott i Sverige där väldigt många blev sjuka av bakterien från just färsk kyckling. Sedan våren 2017 har därför Livsmedelsverket i flera omgångar undersökt hur mycket bakterier som finns i den kyckling som säljs ute i butikerna.

Genom att jämföra resultaten med Folkhälsomyndighetens data om vilka varianter av bakterien som smittat personer i Sverige under samma tidsperioder konstateras nu att det ofta har rört sig om samma typ av capylobakter.

En stor andel av den kyckling som spridit smittan har kommit från stora slakterier.

– Det här pekar på vikten av ett förebyggande arbete inom kycklingproduktion, särskilt hos stora producenter. Det skulle påtagligt kunna minska antalet sjukdomsfall hos människor, säger Rikard Dryselius mikrobiolog på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Krävs bara lite bakterier

Här är livsmedelsverkets råd för att undvika smitta:

  • Genomstek alltid kyckling, då dör eventuella bakterier.
  • Var noga med hygienen. Tvätta händerna innan du lagar maten och direkt efter att du hanterat rått kött eller kyckling.
  • Använd rena redskap. Håll rent på diskbänken, diska knivar och skärbrädor noga.

Det krävs bara lite av smittämnet för att orsaka sjukdom. De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodtillblandad, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation reaktiv artrit, det vill säga ledbesvär.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida