Fass visar hur läkemedel påverkar miljön

Från och med i dag kan du gå in på www.fass.se och se hur olika läkemedel påverkar miljön.

10 oktober 2005

Under de senaste åren har det både i Sverige och inom EU allt mer börjat diskuteras läkemedels påverkan på miljön, till exempel genom att många spolar ner oanvända tebletter och läkemedelslösningar eller när läkemedelsrester följer med ut via urinen och avföringen. 

Nu har Läkemedelsverket tillsammans med Apoteket, Läkemedelsindustriföreningen, landstinget i Stockholm och Sveriges kommuner och landsting tagit fasta på detta. Tillsammans har de utarbetat en metod för att visa vilka miljörisker som finns med olika läkemedel. Från och med i dag finns den tillgänglig via internetsajten www.fass.se.

Begränsad till fyra grupper

Ännu så länge är dock servicen begränsad till fyra grupper av läkemedel: antidepressiva SSRI-preparat (serotoninåterupptagshämmare), protonpumpshämmare (exempelvis Losec), vitaminer och elektrolyter.

Miljöinformationen presenteras i tre olika nivåer.

* En grundnivå är anpassad till allmänhetens behov.

* En nivå riktar sig till professionella användare och kan nås av förskrivare.

* En nivå vänder sig främst till experter och miljöspeccialister och kan nås både via fass för allmänheten och fass för förskrivare.

Miljöinformation på alla läkemedel

– Meningen är att alla läkemedel i fass ska få en miljöinformation. Närmast i tur står antibiotika och hormoner nu vid årsskiftet. Om allt går som det ska, kommer alla läkemedel att förses med den här informationen inom fem år, säger Bo Gunnarsson, miljöansvarig på Apoteket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida