Feber hos småbarn ger minskad allergirisk

5 april 2004

Barn som har feber före ett års ålder löper minskad risk för att få allergi när de är sex-sju år, enligt en amerikansk studie. Forskarna utgick från 835 nyfödda barn från
Detroits förorter. Vid sex-sju års ålder allergitestades 441 av barnen. Av dem hade 207 haft feber före sin ettårsdag.

Hälften av de barn som inte hade haft feber någon gång under sitt första levnadsår var allergiska, mot 31 procent av dem som haft feber två eller flera gånger. Forskarna anser att resultatet stödjer hygienhypotesen: tidiga infektioner kan skydda mot senare allergi.

Källa: Williams L K, Peterson E L, Qwnby D R med flera. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2004; 113: 291-296.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida