Feber

7 februari 2000

Författare Märtha Sund-Levander
Titel Feber
150 sidor
Förlag  Studentlitteratur 1999
Cirkapris 288 kronor
ISBN 91-44-00557-1

Feber är ett av de vanligaste symtomen vid sjukdom. Feber är en positiv, naturlig reaktion mot kroppsfrämmande ämnen som bakterier och virus. Därför ska febern inte självklart behandlas med febernedsättande mediciner, säger Märtha Sund-Levander. Hon är hygiensjuksköterska och forskarstuderande och har skrivit denna bok för i första hand sjuksköterskor i grund- och påbyggnadsutbildning.
    
Men för den som redan är svårt sjuk kan febern bli en ökad belastning. Och oavsett orsaken till febern har de flesta patienter med feber behov av omvårdnad. Författaren föreslår omvårdnadsåtgärder med utgångspunkt från VIPS-modellens sökord. Hon beskriver hur kroppstemperatur regleras, hur den mäts och vad som påverkar normal kroppstemperatur.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida