Fel förbjuda avtal med lägre pension än 67 år

För två år sedan förbjöds kollektivavtal om lägre pensionsålder än 67 år. Den lagen var ett brott mot de internationella konventioner som Sverige skrivit på och nu har FN-organet ILO prickat regering och riksdag.

Den nya lagen förbjöd med retroaktiv verkan kollektivavtal om tvingande lägre pensionsålder än 67 år. Därmed är det från och med den 1 januari i år förbjudet att ha ett avtal eller att skriva ett nytt avtal med lägre pensionsålder. Vad det betyder för den enskilde löntagaren är dock oklart.

Nu säger styrelsen för FNs arbetsorgan ILO att lagändringen var felaktig. Lagen bryter mot arbetsmarknadens parters rätt att själva reglera sina förhållanden i ett avtal.

– Det är viktigt att regering och riksdag respketerar träffade kollektivavtal och därför är jag mycket glad över ILOs beslut, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

Det var TCO som tillsammans med LO anmälde frågan till ILO i början av 2002.

Vad som nu händer är oklart. ILO har inte några möjligheter att straffa Sverige. Men Sture Nordh förväntar sig en mötesinbjudan från regeringen. Detta eftersom ILO i sitt beslut dels kräver åtgärder så att avtal om avgångsskyldighet ska fortsätta gälla, dels att regeringen ska försöka hitta en lösning på frågan tillsammans med arbetsmarknadens parter.

– ILO har ingen sanktionsmöjlighet, men om regeringen inte följer beslutet hamnar den i en svår situation. Hur ska Sverige kunna kritisera och ha synpunkter på hur andra agerar när man själv struntar i de internationella konventioner vi själv skrivit under, säger Sture Nordh. 

Arbetslivsminister Hans Karlsson säger att regeringen tar ILOs kritik på största allvar.

– Vi ska nu ta upp en dialog med arbetsmarknadens parter för att hitta en lösning, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida