Fel mobbningssiffra

7 april 2003

I artikeln om behandling mot fetma i förra numret av Vårdfacket uppgav vi en felaktig siffra när det gäller antalet barn som är utsatta för mobbning. I en hälsoenkät i Göteborg som sjuksköterskan Susann Regber ligger bakom visar det sig att 58 procent av ungdomar med fetma har utsatts för mobbning. I en referensgrupp rapporterade 25 procent av 4 502 tillfrågade pojkar och flickor, 13?14 år gamla, att de blivit utsatta för mobbning. Siffran 15 procent som fanns med i artikeln gällde för en mycket liten kontrollgrupp om endast 20 ungdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida