Fel vårdplats ger störst skaderisk

3 augusti 2016

Vårdskadorna har minskat sedan 2013, då de som värst var uppe i 10 procent. De sjönk till 6 procent under första halvåret 2015. Men från andra halvan av 2015 pekar kurvan brant uppåt igen, mot 9 procent. ?

Patienter som utlokaliserats till andra avdelningar än där de borde vårdas är värst drabbade. De får vårdskador vid 15 procent av vårdtillfällena, visar Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, journalgranskning av 52 000 vårdtillfällen. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida