Felaktigt uppsagd fick avgångsvederlag

En röntgenassistent i Mellan-Sverige har fått över 350 000 kronor i avgångsvederlag sedan han blivit uppsagd på felaktig grund.

3 september 2001

Röntgenassistenten hade arbetat närmare 20 år på sin avdelning när han för snart ett år sedan blev uppsagd. Arbetsgivarens motivering var mannens attityd, bristande hygien och att han använt en dator privat vid ett tillfälle. Dessutom anklagades mannen för bristande yrkesutövning. Vid ett tillfälle skulle han ha använt felaktig undersökningsteknik och vid ett annat underlåtit att göra en kontroll.

Vårdförbundet protesterade, men kunde inte komma överens med arbetsgivaren lokalt. Den centrala förhandlingen med Landstingsförbundet slutade med att röntgenassistenten får ett avgångsvederlag på 350 000 kronor samt innestående semesterersättning beräknad till mellan 20 000 och 35 000 kronor. Han får också ett sedvanligt betyg. I och med uppgörelsen upphör hans tjänst från halvårsskiftet i år.

– Arbetsgivarens motiveringar till uppsägning låg på en mycket låg nivå och saknade grund. För till exempel de två fall som åberopades som bristande yrkesutövning fanns förklaringar. I ena fallet var det oklart vem som skulle göra kontrollen, i det andra hade han lytt order från en av läkarna, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.

Till saken hör att det har funnits och finns stora arbetsmiljöproblem på den här arbetsplatsen. Vid ett besök som Arbetsmiljöverket gjorde nyligen konstaterades en rad brister, bland annat bristande rutiner och sjukskrivningar på grund av kränkande särbehandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida