Felmedicineringen i Kalmar tas till HD

Hovrättens skärpta dom mot den sjuksköterska i Kalmar som för tre år sedan orsakade att en tre månaders baby dog överklagades i dag till högsta domstolen.

– Jag vill att högsta domstolen ska bestämma på vilken ansvarsnivå den här typen av misstag inom vården egentligen ska ligga, säger advokaten Sture Larsson som företrädde sjuksköterskan i hovrätten och som i samråd med henne nu bestämt sig för att överklaga gårdagens dom i Göta hovrätt.

Sjuksköterskan har tidigare dömts till villkorlig dom i tingsrätten. Detta sedan hon hade orsakat ett spädbarns död genom en felaktigt blandad infusionslösning av det kramphävande läkemedlet Xylocard. I går skärpte hovrätten straffet genom att förena den villkorliga domen med 50 dagsböter.

– Jag är förvånad över hovrättens bedömning. Det finns några rättsfall i högsta domstolen som tyder på att den inte anser att den här typen av omedveten oaktsamhet ska läggas på en straffbar nivå enligt brottsbalken, säger Sture Larsson.

Tycker domen är genant

– Dessutom tycker jag att det närmast är genant att de slänger på 50 dagsböter på en tre år gammal händelse som sjuksköterskan har varit sjukskriven för lika länge.

Men den fråga som Sture Larsson vill ha svar på av högsta domstolen är alltså om det överhuvudtaget är de allmänna domstolarnas sak att pröva ärenden som handlar om felmedicinering eller om denna typ av omedvetna misstag inom vården ska hanteras som disciplinärenden av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Identiskt fall i Göteborg

I sitt överklagande hänvisar han till ett i det närmast identiskt fall som inträffade på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg för några år sedan.

En sjuksköterska blandade av misstag en tio gånger för stark morfindos till ett barn. Barnet överlevde lyckligtvis men det intressanta är att i Göteborg brydde åklagaren sig inte om fallet utan det anmäldes till Socialstyrelsen som ett Lex Maria-ärende. HSAN gav sedan sjuksköterskan en erinran. Tre av ledamöterna reserverade sig och ville fria sjuksköterskan helt.

– Vi kan inte ha det på det sättet att om du gör ett fel i Kiruna åker du in medan om samma fel görs i Malmö får du en erinran, säger Sture Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida