Felplacerade sängar på flera sjukhus

Arbetsmiljöverket kräver vite för felplacerade sängar på Östra sjukhuset i Göteborg samt sjukhusen i Kristianstad och Trelleborg.

8 april 2003

För en tid sedan besökte arbetsmiljöinspektionen i sex av landets tio distrikt sammanlagt 168 avdelningar på 34 sjukhus. Även om det verkar som om regeln om 80 centimeters fri yta runt sjukhussängarna trängt igenom, finns det brister. Fortfarande placeras sängar i trånga utrymmen och längs väggarna. Och arbetsbelastningen är fortfarande hög. 

– På grund av personalbrist har man dragit in vårdplatser. Genom att sedan placera överbeläggningarna på de tomma platserna klarar man den här sängregeln, men ökar i stället belastningen på personalen, säger Ruth Carlsson på Arbetsmiljöverket.

På några sjukhus har Arbetsmiljöverket tidigare lagt förbud när det gäller placering av sängar: Östra sjukhuset i Göteborg och sjukhusen i Kristianstad och Trelleborg. Eftersom problemen fortfarande finns kvar kommer Arbetsmiljöverket att begära att länsrätten ska utdöma viten.

Vidare kan det bli aktuellt med förbud på Enköpings lasarett. Dessutom kommer krav på åtgärder när det gäller Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus samt Lindesbergs sjukhus.

Arbetsmiljöverket kommer även att i samtal försäkra sig om att man i sommarplaneringen tar hänsyn till arbetsmiljön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida