Covid-19

Fem anställda på iva i Varberg smittade av corona

Fem anställda på iva i Varberg smittade av corona
Region Halland väljer att testa all personal som arbetat tillsammans med dem som nu är sjuka. Bild: Mostphotos

En i iva-personalen som varit på resa har troligen smittat fyra kolleger på iva-avdelningen på Hallands sjukhus i Varberg. I dag testas runt 70 medarbetare som arbetat på avdelningen tillsammans med dem som nu är sjuka.

Fem medarbetare på intensivvårdsavdelningen är hemma med bekräftad covid-19 i dag, torsdag.

I onsdags upptäcktes att en medarbetare på intensivvårdsavdelningen på Hallands sjukhus i Varberg hade insjuknat i covid-19. Under onsdagen togs prover på ytterligare sex personer i personalgruppen för att de hade uppvisat luftvägssymtom.

Av dessa visade sig fyra ha sjukdomen.

70 medarbetare testas

Under en presskonferens på förmiddagen i dag, torsdag, meddelade Carolina Samuelsson, sjukhuschef på Hallands sjukhus, att samtliga omkring 70 medarbetare som arbetat med någon av de insjuknade ska testas under dagen.

– Vi tar prover på alla som arbetat med någon av de nu sjuka den senaste veckan. Det är troligt att det skett smittspridning mellan medarbetare på Hallands sjukhus intensivvårdsavdelning i Varberg, säger hon.

Provtagningen av medarbetare kommer att ske även om de är utan symtom.

– Det är en kartläggning som är unik för den situation vi är i nu. Utöver den gäller de allmänna riktlinjerna, att vi kommer att provta personal som insjuknar i symtom på covid-19, fortsatte Maria Löfgren, smittskyddsläkare på sjukhuset.

Kartlägger patienterna

De gör också en kartläggning av de patienter som vistats och vårdats på iva. För dem görs en individuell bedömning för provtagning. Patienterna är identifierade och kommer alla att kontaktas.

För att kunna upprätthålla verksamheten på iva har sjukhusledningen beslutat att prioritera om resurserna.

– Det är för att kunna säkerställa vård och vårt uppdrag som sjukhus till hallänningarna. Det innebär att vi under dagen och morgondagen senarelägger ett antal operationer och behandlingar som är av sån karaktär att de inte är högprioriterade, säger Carolina Samuelsson.

Ett antal patienter har provtagits och än har ingen av dem visat ett positivt provsvar. Men under föregående vecka så fanns det medarbetare, som nu visat sig ha covid-19, som vårdade patienter.

– Vi kan väl säga att det rör sig om en möjlig period för smitta på intensivvårdsavdelningen som sträcker sig från 2–3 mars fram till i går, utan att gå in på detaljer om när varje enskild person varit i tjänst, säger Maria Löfgren, smittskyddsläkare.

Vårdpersonalen har uppmanats att vid minsta tecken på sjukdomskänsla inte vara på jobbet utan gå hem.

– Det som hänt på Varbergs sjukhus är unikt just nu, säger Carolina Samuelsson.

Flyttats till vårdavdelningar

Bland de patienter som vårdats på iva under perioden kan vissa ha flyttats till vårdavdelningar.

– Vi kommer att vårda dem på enkelrum och på ett sätt så att man inte riskerar någon smittspridning. Om patienten utvecklar symtom kommer vi ta hand om det enligt våra vanliga rutiner, säger Maria Löfgren.

Den anställde som var insjuknade först hade nyligen kommit hem från en resa till ett riskområde.

Sammanlagt fanns 22 bekräftade fall av covid-19 i Region Halland på förmiddagen i dag. Ingen av dem vårdas på sjukhus.

– Vi har ingen i dag som är svårt sjuk i Halland. Samtliga har milda sjukdomssymtom, säger Maria Löfgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida