Fem länder deltar i Action

6 oktober 1997

Vårdhögskolan i Borås är koordinator för Action som drivs i samarbete med sjuksköterskeskolor och vårdorganisationer i England, Irland, Nordirland och Portugal.

I varje land finns ett projektteam som leds av en sjuksköterska. Det svenska teamet leds av högskolelektor Harriet Berthold. I teamet ingår vårdlärare vid vårdhögskolan.

Genom stöd från landstinget, Borås lasarett och kommunen har en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en socionom getts möjlighet att delta i projektet.

Chalmers och MedNet vid medicinska fakulteten i Göteborg bidrar med den tekniska kompetensen.

I vart och ett av de fem länder som är med och utvecklar Action finns referensgrupper bestående av såväl anhörigvårdare som professionella vårdgivare och tekniska experter. Kontinuerligt under hela projektets gång ska de ge sina synpunkter på Action.

Dessutom finns en internationell grupp bestående av tio rådgivare med skilda kompetenser. Sverige representeras av etikprofessor António Barbosa da Silva och Gunnar Fagerberg från Handikappinstitutet.

Fotnot: Action-projektet kan nås på Vårdhögskolan i Borås på tel: 033-16 16 00. Information om projektet finns också på Internet: http://www.hb.se/action/intr.htm

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida