Fett från havre kan förbättra läkemedel

Galaktolipider bryts ned effektivt i mag-tarmkanalen hos såväl människa som råtta. Även vid intravenös administrering sker en effektiv nedbrytning, huvudsakligen i levern.

5 februari 2001

Det är några av de slutsatser som dras i en ny doktorsavhandling skriven av Lena Ohlsson, biomedicinsk analytiker och laboratorieingenjör vid institutionen för medicin, Lunds universitetssjukhus.

Galaktolipider är världens vanligaste fettmolekyler. De förekommer rikligt i gröna växter, frukter, rötter och frön. I djurriket motsvaras galaktolipiderna av fosfolipider.

Emulsioner med fosfolipider har under många år använts kliniskt i olika näringslösningar, framför allt till patienter i behov av extra energi och essentiella fettsyror. Exempelvis vid större operationer, stora trauman eller vid allvarligare tarmsjukdomar. Liposomer med fosfolipider används också inom läkemedelsindustrin för att kapsla in läkemedel.

Senare års forskning har visat att emulsioner och liposomer som innehåller galaktolipider är fysikaliskt stabilare än sådana som endast innehåller fosfolipider. De håller längre och tål kemiska påfrestningar bättre. Dessutom krävs det mindre energi för att framställa dem vilket gör produktionen billigare.

Ny teknik gör det möjligt att rena fram stora mängder galaktolipider från till exempel havre. Även utvecklingen av galaktolipid-emulsioner har kommit långt.

– Men innan det börjar tillverkas medicinska produkter baserade på galaktolipider måste vi känna till hur de bryts ned i kroppen och hur upptaget i tarmcellerna fungerar, säger Lena Ohlsson som funnit att galaktolipiderna effektivt bryts ned av ett av de vanligaste fettnedbrytande enzymerna i pankreas, karboxylexter lipas (CEL), men också av det relativt nyupptäckta enzymet kallat pankreaslipas relaterat protein 2 (plrp2).

Avhandlingen heter Digestion and absorbtion of galactolipids och beställs av Lena Ohlsson, institutionen för medicin, Lunds Universitetssjukhus, 221 85 Lund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida