Fick åthutning av chefen för namngivning i radion

? Även med facit i hand skulle jag ha gjort som jag gjorde. Det säger distriktssköterskan Carin Melander som blev uppkallad till chefen efter att lämnat ut namn och diagnoser på några patienter i ett inslag i lokalradion.

11 februari 2005

I december i fjol sändes ett radioreportage om hemsjukvården i Kristianstads kommun. Bland annat gjorde reportern tillsammans med Carin Melander hembesök hos några patienter. De hade i förväg blivit tillfrågade om de ville delta i programmet.

Efter att programmet sänts blev Carin Melander uppkallad till chefen som tyckte att hon hade gjort fel som lämnat ut namn och diagnoser på patienterna utan att det klart framgått att dessa gett sitt medgivande till detta.

Hjärtligt välkomna

? Jag kunde inte förstå vad jag hade gjort för fel. Patienterna hade inte själva reagerat. Tvärtom, vi var hjärtligt välkomna och de tyckte bara att det var trevligt att få vara med i radion. Även i efterhand har de bekräftat detta.

Den 3 februari i år blev hon på nytt kallad till chefen som denna gång gav henne en muntlig tillsägelse. Denna gång hade Carin Melander sällskap av Britt-Inger Witzell, ordföranden i Vårdförbundets klubb 17 i Kristianstad.

? Det var ett bra stöd. Skulle jag ha åkt dit själv hade jag säkert blivit mycket hårdare åtgången, säger Carin Melander.

Tänjt på sekretessen

Områdeschefen, Elna Newman, vidhåller att det var fel att lämna ut detaljer om patienterna i radion.

? Vi anser att distriktssköterskan har tänjt på sekretessen. Det framgick inte av programmet att patienterna var tillfrågade. Vi vill ge alla en trygghet av att vi håller på sekretessen, säger hon.

Vårdförbundets förbundsjurist, Jeanette Lindgren Dahlin, anser att Elna Newmans uppgift var att förvissa sig om att patienterna lämnat sitt samtycke till utlämnandet av uppgifterna.

-Jag kan hålla med om att det kan vara bra att tala om att patienterna har lämnat sitt tillstånd, men arbetsgivaren har inte rätt att uppträda på ett sätt som gör att medarbetaren känner sig hotad och ifrågasatt på grund av en sådan här sak.

Samtycket det viktiga

– Carin Melander har fått tillstånd av patienterna att utlämna uppgifterna och det är samtycket som är det viktiga i sammanhanget, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

Elna Newman anser inte att hon genom sitt förfarande kränkt någons yttrandefrihet.

– Tvärtom ser jag positivt på mediers bevakning av vår verksamhet och vi värnar om vår personals yttrandefrihet vilket även påtalades i våra samtal. Min upplevelse var att vi hade bra samtal, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida