Fick gå och handla

13 maj 2002

En 46-årig man sökte hjälp på sjukhusets akutmottagning men fördes över till den psykiatriska mottagningen sedan han berättat att han hörde röster och hade självmordsplaner. Mannen kände sig också jagad av utomjordiska varelser som ville plantera in saker i hans kropp.

Läkaren konstaterade att mannen var hjälpsökande, ångestpåverkad, och hade avgränsade vanföreställningar av psykotisk art. Hon erbjöd honom att stanna på avdelningen för en ny bedömning dagen därpå.

Patienten accepterade men förklarade då han kom till slutenvårdsavdelningen att han först ville gå ut och handla.

Läkaren gick med på det. Ett par timmar senare begick mannen självmord genom att hoppa från en hög bro.

46-åringens flickvän anmälde läkaren till Ansvarsnämnden och undrade om det var riktigt att låta honom lämna avdelningen när han hade uttalade självmordsplaner.

Den anmälda läkaren skrev i sitt yttrande att hon tyckte att mannen var svårbedömd. Det var därför som hon kom överens med honom om att en ny bedömning skulle göras på måndagen.

Avdelningens låsta dörr hade oroat patienten, liksom tanken på att visiteras.

Det fanns inga hållpunkter för att skriva ett vårdintyg, och hon ville inte skrämma honom ännu mer. När patienten sa att han ville gå och handla hade hon ingen anledning att tro att han inte skulle komma tillbaka.

Ansvarsnämnden konstaterade att en nyinsjuknad psykotisk patient är svårbedömd och därför viktig att observera på avdelningen, men läkaren lät honom lämna avdelningen utan att dessförinnan ha gjort någon tillfredsställande suicidriskbedömning. 

Läkaren borde ha ordnat med tvångsvård, anser nämnden och ger läkaren en varning. H0n överklagade till länsrätten, men rätten ändrade inte beslutet. (HSAN 3000/00:a2).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida