Fick igenom krav inför nya arbetstider

Sedan Vårdförbundet i Västerbotten har fått igenom några av sina krav har förbundet och landstinget kommit överens om nya arbetstidsmodeller och om extra ersättning för nattarbete.

Det är framför allt tre krav som Vårdförbundet fick igenom:

  • Pengar som avståtts från ordinarie lönehöjningar och lagts på arbetstidsmodeller ska föras tillbaka till de anställdas grundlön.
  • Landstinget har lovat att redovisa hur mycket de olika modellerna kostat; om de olika klinikerna förlorat pengar på dem eller inte.
  • Årets löneöversynsförhandlingar ska ligga utanför förhandlingarna om arbetstidsmodeller.

– Det här är krav som vi i tidigare förhandlingar inte har fått något svar på från arbetsgivaren, säger Vårdförbundets ordförande i Västerbotten, Lena Sjölin.

Överenskommelsen innebär att alla enheter i landstinget nu har möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om en arbetstidsmodell. De har tre att välja på: en 3-3-variant, en tidbank och en saldomodell.

Vårdförbundet och landstinget har också kommit överens om en extra nattersättning för dem som enligt sina avtal enbart är anställda för arbete på dagen. Den som under perioden 1 maj-31 augusti arbetar minst sju nätter under en sexveckorsperiod får 4 000 kronor extra i lön. Dessutom får de en arbetstidsförkortning till 36,33 timmar.

Nattöverenskommelsen är en direkt följd av uppsägningen av de gamla arbetstidsmodellerna. Eftersom ersättningen för nattarbete var hög var det inga problem att få anställda att gå in på natten.

I de nya modeller som gäller från och med den 1 maj är ersättningen så försämrad att intresset för att ta nattpassen avsevärt har minskat.

– Men det är fortfarande en fråga om frivillighet. Ingen som är anställd att arbeta på dagen ska tvingas att arbeta natt, säger Lena Sjölin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida