Fick inte komma in till förlossningen

Fick inte komma in till förlossningen
När barnmorskan hänvisade paret till taxi ringde maken själv efter ambulans. Foto: Mostphotos

Föräldraparet drabbades av panik med långvarig traumatisk stress som följd.

Förstföderskan kom till förloss­ningen med smärtsamma sammandragningar men barnmorskan skickade hem henne med rådet att vila och komma tillbaka då värkarna blivit mer regelbundna.

?På natten ringde maken till avdelningen två gånger och fick samma besked som vid besöket. Tredje gången kände kvinnan ett kraftigt tryck neråt vid värk. Hon fick rådet att gå på toaletten och där gick vattnet. Barnmorskan sa att det var dags för paret att åka in, men hänvisade paret till en annan förlossningsklinik eftersom de hade fullt. ?

Paret bad om ambulans eftersom kvinnan hade svårt att sitta, men hänvisades till taxi. Maken ringde då själv efter ambulans som körde till ett tredje sjukhus där barnet föddes nitton minuter efter ankomsten. Han klagade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som dock snabbt beslutade att inte utreda eftersom man bedömde att händelsen inte hade direkt betydelse för patientsäkerheten. Maken skrev då till sjukhuset att upplevelsen inneburit många veckors psykisk stress för dem, och krävde en lex Maria-anmälan. Enligt den medförde händelsen allvarlig vårdskada genom att paret drabbades av en traumatisk stressreaktion.

Sjukhuset skrev att kvinnor då och då inte känner sig lyssnade på, eller trodda, när de ringer förlossningsavdelningen. En rad åtgärder lovas: checklista och ständig diskussion om förhållningssätt vid telefonrådgivning, utbildning i samtalsteknik, inspelning av telefonsamtal för kvalitetssäkring och utvecklingsarbete för ett mer individualiserat omhändertagande. ??

Enligt Ivo är patientskadan psykisk, och myndigheten är nöjd med sjukhusets åtgärder.

(Diarienr 8.1.1-17311/2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida