Fick politiker ?att lyssna — får fler chefer

Fick politiker ?att lyssna — får fler chefer
Rebecca Welander hoppas hitta chefer som är strukturerade och fena på samverkan.

Det var inte ovanligt att enhetscheferna ?inom äldreomsorgen hade ansvar för 50 ?medarbetare. När politikerna fick höra hur illa det var ?sa de ja till fem nya chefstjänster.

Nu håller det på att förändras i Ronneby. Politikerna har insett att det inte går att erbjuda god vårdkvalitet med för få chefer. När genomförandeplanerna blir undermåliga och stämningen i chefsgruppen präglas av stress och oro som sprider sig till medarbetarna — då måste något göras.?

— Vi lyckades få politikerna att förstå vad det innebär att ha ansvar för budget och 50 medarbetares arbets­miljö och samtidigt hinna med verksamhetsutveckling. Med ansvar för en så stor arbetsgrupp får utveckling stå tillbaka för mer akuta frågor, säger Rebecca Welander, verksamhetschef på äldreförvaltningen i Ronneby kommun.

??I likhet med äldreförvalt­ningar i många andra sven­?ska kommuner har Ronne­by kommun haft för få chefer. Och i likhet med många andra kvinnodominerade arbetsplatser inom den generella välfärden har de haft ansvar för arbetsgrupper på upp till 50 medarbetare.?

— Vid sjukdom har dessutom cheferna täckt upp för varandra och det har kunnat innebära ansvar för dubbelt så många. Det är dåligt för chefer och medarbetare och påverkar kvaliteten på omsorgen.??

Verksamhetschef och enhetschefer höll en gedigen presentation om vad det innebär att ha chefsansvar och glömde inte att nämna alla kontakter som ska hinnas med: medarbetare, vårdtagare, närstående, andra vårdgivare, myndighetspersoner — och politiker.

?Det tog skruv. ”Det här håller inte”, sa de folkvalda och nu pågår rekryteringen till fem nya chefstjänster, 16 enhetschefer ska bli 21.?

Verksamhetscheferna är mer intresserade av de sökandes ledaregenskaper än?av deras profession. Polis är den mest otippade yrkestillhörigheten bland de nuvarande enhetscheferna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida