Filosofi

14 april 1997

Författare Søren Ventegodt
Titel Livskvalitet. Att erövra livets mening.
235 sidor, 262 sidor
Förlag Forum 1997
ISBN 91-3710-994-4

Dålig livskvalitet är det främsta skälet till att man blir sjuk. Det är utgångspunkten för ett forskningsprojekt, som författaren, dansk läkare, bedriver. Hans recept för ett bättre liv är att vara mer uppmärksam på de inre signalerna – och att sedan följa dem. Livskvalitet och hälsa kan ingen annan ge dig, är hans budskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida