Finska sjuksköterskor
slapp ansvarsprövning

Tre finska sjuksköterskor arbetade utan vare sig delegation eller svenskt kompetensbevis. Ansvarsnämnden kunde därför inte pröva deras ansvar när flera händelser runt en åldrig kvinna skulle utredas.

1 september 2003

En 95-årig kvinna med benskörhet, kotkompression och dåligt närminne bodde på ett äldreboende. Hon behandlades med smärtstillande Durogesicplåster som skulle bytas var tredje dygn.

En dag upptäckte en av sjuksköterskorna att 95-åringen hade två plåster samtidigt. Tre månader senare föll kvinnan från sin rullstol ner på badrumsgolvet och slog i huvudet.

Hon plåstrades om, men på kvällen blev hon orolig och de anhöriga kallade på kvällssjuksköterskan. Såret i huvudet hade börjat blöda igen och sjuksköterskan la om det. Hon kallade också på en läkare som ordinerade antibiotika mot feber och lunginflammation, och röntgen av huvudet dagen därpå.

Ytterligare tre månader senare fick 95-åringen en injektion med Insulin Mixtard 30E som var avsett för en annan av de boende. Misstaget upptäcktes och motåtgärder sattes in.

Händelsen anmäldes också till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Fyra veckor senare upptäckte anhöriga att kvinnan var öm i höger axel och arm och att hon inte kunde äta själv. Tjänstgörande sjuksköterska tillkallades och gav kvinnan smärtstillande medel.

Dagen efter var höger arm svullen och kvinnan kunde inte röra den. Hon hade också ett stort blåmärke över axel och arm, och ett blåmärke i pannan.

Tjänstgörande sjuksköterska kontaktade läkare som remitterade 95-åringen till röntgen. Undersökningen visade en fraktur på höger överarm, men det gick inte att avgöra när skadan uppstått.

Kvinnans dotter anmälde de läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som varit inblandade i mammans vård till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felbehandling. Hon misstänkte också att personalen hade använt övervåld.

Ansvarsnämnden har hämtat in yttranden från sju sjuksköterskor och två läkare, läst kvinnans journal, den medicinskt ansvariga sjuksköterskans utredning och Socialstyrelsens beslut i lex Mariaärendet.

Tre av sjuksköterskorna visade sig ha
finländska sjuksköterskelegitimationer. Enligt reglerna ska sjuksköterskor med utländsk utbildning ansöka hos Socialstyrelsen om kompetensbevis. Innan de har fått sina bevis får de inte arbeta som sjuksköterskor i Sverige.

Ingen av de tre hade fått sitt bevis då de händelser som de var inblandade i inträffade. De hade inte heller fått några särskilda förordnanden eller delegeringar att utöva sjuksköterskeyrket.

Enligt Socialstyrelsen tillhörde de ändå hälso- och sjukvårdspersonalen.

Ansvarsnämnden hävdar att äldreboendet inte kan betraktas som en vårdinrättning och att de tre finska sjuksköterskorna inte tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen eftersom de varken hade svensk legitimation, fått delegering eller biträädde legitimerad personal.

Anmälan mot dem kan därför inte prövas i sak.

Nämnden konstaterar dock att två av dem var inblandade i turerna runt 95-åringens armbrott, och att den tredje av misstag gav kvinnan en insulininjektion. Vem som gav henne dubbla smärtstillande plåster har inte gått att reda ut, och behandlingen av såren på kvinnans huvud hade nämnden inga anmärkningar mot. Beslutet har överklagats till länsrätten (hsan 82/02:b6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida