Finska vikarier räcker inte till

16 juni 1997

VÄSTERBOTTEN. Trots att man fått sjuksköterskor från Finland, saknas det ändå en hel del sommarvikarier på universitetssjukhuset i Umeå. Även kommunerna har svårt att få vikarier. Orsaken är framför allt den låga lönen och att en del, speciellt de yngre, i stället väljer att åka till Norge. Där får de högre lön och bättre förmåner, säger Anita Kristiansson, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida