Fler anställda i vården ska ge bättre arbetsmiljö

Vårdgarantin löser inte allt, men fler anställda i vården ska underlätta för såväl personal som patienter. Det sa socialminister Göran Hägglund när han presenterade den nya budgeten vid ett besök i ett nybyggt vårdcentrum i Huskvarna.

16 oktober 2006

En av dem som träffade ministern och först fick höra om hans planer för hälso- och sjukvården var Ann Grännö Alm, sjuksköterska och verksamhetschef på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i primärvården.

? Det verkar som om regeringen kommer att satsa på vård och omsorg, särskilt äldrevård och psykiatri, och det känns bra eftersom det har varit eftersatta områden, säger hon.

Fick komma med synpunkter

Socialministern bjöds på lunch och rundvandring och personalen gavs också möjlighet att komma med synpunkter om sin arbetsvardag.

? Vi fick berätta om vad vi tycker är våra styrkor, men också om sådant vi känner oss bakbundna av, som bristen på läkare. Det hjälper inte med tillskott i budgeten om det inte finns läkare att anställa, säger Ann Grännö Alm.

Göran Hägglund hade ett förslag till hur tillgängligheten på läkare kan bli bättre som hon tyckte lät bra.

? Han sa att det inte är självklart att läkare ska ägna sig åt chefskap, utan att det är bättre att de satsar på sin kliniska verksamhet.

Vill fokusera på hela personen

Regeringen satsar 250 miljoner kronor under nästa år på att utveckla den nationella vårdgarantin. Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, välkomnar satsningen. Men hon är också orolig för att regeringen med den nationella vårdgarantin alltför mycket fokuserar på enstaka diagnoser som höftleder och starr.

? Det gäller att inte glömma bort gamla och sjuka som finns i systemet, men som inte står i någon kö. De kommer till akutmottagningarna för att de inte får den vård de behöver i hemmet. De behöver omsorg och vårdteam. Jag vill att fokus ska flyttas från diagnoser till hela personen, säger hon.

Socialminister Göran Hägglund håller med om att det finns en risk för fokus på enstaka diagnoser och säger att den nationella vårdgarantin inte löser allt.

? Därför är det viktigt att alla med ansvar inom hälso- och sjukvård arbetar för att omsorgen inte glöms bort, säger han.

När han har mött personal inom sjukvård och äldreomsorg, säger de att de har stora förväntningar på att något nu ska hända.

? Många har slitit hårt, inte minst de som arbetar inom äldreomsorgen. Det är tungt att dagligen möta äldre som mår dåligt och jag ser det som en stor utmaning att underlätta för personalen.

Fler som delar på arbetsuppgifterna

Att Arbetslivsinstitutet läggs ned och att Arbetsmiljöverket bantas tror han inte kommer att försämra arbetsmiljön inom den offentliga vården.

? Arbetsmiljöfrågorna är lagbundna och verksamheten kommer att fortsätta även om institutionerna inte gör det. Vi har ansvar för att offentlig sektor erbjuder en bra arbetsmiljö, säger Göran Hägglund.

Enligt budgeten kommer det att bli lönsammare att arbeta efter det att man har fyllt 65 år, men forskning visar att de flesta sjuksköterskor inte orkar det. Hur ska de göra det i framtiden?

? Det måste vara frivilligt att arbeta vidare efter ålderspensionen.  Det är en tuff miljö och en underbemannad sådan de har verkat inom. För att orka krävs bättre organisation och att landsting och kommuner förbättrar sin personalpolitik. Med de resurser vi satsar kommer det åtminstone att bli fler arbetskamrater som kan dela arbetsuppgifterna, svarar Göran Hägglund.

Regeringen ska också riva upp stopplagen och tillåta att sjukhus drivs i vinstsyfte. På vilket sätt gynnar det personalen?

? Det är bra för arbetsglädjen att det finns flera arbetsgivare att välja bland. Med fler arbetsgivare kan man också lära av varandra. Det leder till bättre effektivitet, svarar Göran Hägglund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida