Fler behöver tobaksutbildning

– Generellt sett kan man konstatera att våra medlemmar i hög grad saknar utbildning i tobakspreventivt arbete, konstaterar Carin Lyckéus, strateg på Vårdförbundet.

Vårdförbundets medlemmar anser att de viktigaste skälen för att inte röka är den egna hälsan, hänsyn till familj och vänner, och att slippa nikotinberoende. Det visar rapporten Tobaksvanor som bygger på en enkätundersökning bland medlemmar och anställda. Därnäst kommer hänsyn till arbetskamrater och att föregå med gott exempel.

Var fjärde barnmorska har fått utbildning i tobaksskador. Lika många har utbildats i tobaksavvänjning och lika många tycker att de kan ämnet.

Varannan barnmorska men bara var tredje sjuksköterska tar upp rökstopp med sina patienter.

– Med tanke på den patientkontakt de har är det anmärkningsvärt få som talar med rökande patienter om att sluta. Men många efterlyser kunskaper i samtalsmetodik för att lättare kunna föra konstruktiva hälsofrämjande samtal, säger Carin Lyckéus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida