Fler läkare behövs men inte sjuksköterskor

10 januari 2005

Det utbildas för få läkare. Det behövs 320 fler utbildningsplatser, 1 400 i stället för dagens 1 080, för att uppnå balans, hävdar Högskoleverket i en rapport.

Däremot finner verket vid sin genomgång att nivån är lagom för att tillgodose den kommande efterfrågan när det gäller utbildningarna till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida