Student

Fler nätter och helger när vfu:n utökas: ”Risk att man bara sitter av tiden”

Fler nätter och helger när vfu:n utökas: ”Risk att man bara sitter av tiden”
När sjuksköterskeutbildningarna ska utöka antalet vfu-veckor kan det innebära fler nattpass för studenterna. Foto: Getty Images.

Vfu på jul, nyår och påsk – och ännu fler nattpass än i dag. Det kan bli nödvändigt när sjuksköterskeutbildningarna ska leva upp till EU-direktivet om hälften klinisk praktik. Vårdförbundets studentorganisation ser en risk att kvaliteten hotas.  

I oktober fattade utbildningsnämnden på medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet beslut om att slopa tidigare begränsningar gällande schemaläggning för den verksamhetsförlagda utbildningen. Placeringen inom vfu ska fortsättningsvis innebära dag-, kväll-, natt- och helgpass och kunna ske även under jul- och nyårshelg, påskhelg, 1 maj och andra helgdagar.

Malin Lindqvist Appell, prodekan med ansvar för utbildning vid Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet.
Foto: Emma Busk Winquist.

– Vfu:n ska förbereda studenterna för arbete under olika arbetspass. Dag, kväll och natt förekommer redan nu. Vi ser inte att skillnaden jämfört med i dag kommer att bli så stor, säger Malin Lindqvist Appell, prodekan och biträdande professor.

Enligt henne är en anledning till det nya beslutet att undanröja hinder för att nå upp till femtio procents klinisk praktik på sjuksköterskeutbildningen, som är ett krav i EU:s så kallade yrkeskvalifikationsdirektiv. Det finns till för att underlätta för vissa professioner – bland annat sjuksköterskor – att verka i hela unionen. En förutsättning är då att utbildningarna är likvärdiga.

Berör främst barnmorskor

Just nu pågår ett intensivt arbete på samtliga lärosäten med att anpassa utbildningarna till direktivet. 23 av 25 lärosäten har fått anstånd att skjuta upp förändringen till hösten 2024, vilket Vårdfokus rapporterat om.

– Vi gjorde en omvärldsanalys i våras och det visade sig då att endast fyra lärosäten hade kvar den här typen av begränsningar, säger Malin Lindqvist Appell.

Hon poängterar att fler storhelgspass främst kanske kommer att beröra barnmorskeutbildningen, där studenterna ska medverka på minst 50 förlossningar innan examen, samt att påsken är mest aktuell för schemaläggning.

– De studenter som haft frånvaro under vfu:n har ibland velat ta igen det på påsken, och det har inte gått enligt det gamla regelverket. Över jul och nyår är inga kurser planerade i dagsläget.

Sämre förutsättningar för handledning

Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student.
Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Lena Lee.

Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student, är orolig över att kvaliteten på vfu för sjuksköterskor blir lidande med fler helg- och nattpass än i dag.

– På många vfu-placeringar händer det inte så mycket just på natten. Det finns en risk att man bara sitter av tiden. Dessutom är bemanningen lägre, vilket innebär sämre förutsättningar för god handledning, säger hon.

Själv studerar hon vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.

– Vad jag vet så är inte vfu på helgen och natten särskilt vanligt i Stockholm när det gäller sjuksköterskeutbildning. Om förutsättningarna är olika över landet innebär det att utbildningarna är ojämlika, vilket inte är bra.

Säkrar kvaliteten genom uppföljning

Hon tycker inte att fler natt- och helgpass är rätt väg att gå för att uppnå kraven i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.

– Det måste vara kvalitet och inte kvantitet som är viktigast. Risken är att sjuksköterskor känner sig sämre förberedda när de kommer ut i arbetslivet, och det leder troligtvis till att fler lämnar yrket, bränner ut sig och känner sig otillräckliga.

Malin Lindqvist Appell på Linköpings Universitet framhåller att kvalitet är en ledstjärna för vfu:n och resten av utbildningen även i framtiden.

– Vi jobbar hela tiden med att säkerställa att studenterna nått lärandemålen vid avslutad kurs. När vi nu involverar fler verksamheter i vfu:n intensifieras bland annat handledarutbildningarna. Vi har också förankrat det här beslutet hos studentkårens representanter i utbildningsnämnden och följer kontinuerligt upp vad studenterna tycker om sina vfu-placeringar i undersökningar, som är ett viktigt instrument när vi pratar om kvalitet.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida