Fler nya än någonsin

Fler nya än någonsin
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Nu när Vårdförbundets medlemssiffror för förra året är klara så ser vi att vi slagit rekryteringsrekord. 2019 välkomnade vi över 8 100 nya medlemmar!

25 februari 2020

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Röster höjs ibland om att facket spelat ut sin roll, vilket inte alls stämmer — det är viktigare än någonsin att vi är många och att vi står tillsammans mot arbetsgivarna! Många studier visar att facket bidrar positivt till samhällsutvecklingen. Det senaste exemplet är rapporten Om facket inte fanns, som TCO:s tankesmedja Futurion har gett analysföretaget WSP i uppdrag att genomföra. Den visar att facket har spelat en viktig roll för lönerna och inkomstfördelningen: utan fackföreningar skulle de svenska lönerna vara betydligt lägre. För en genomsnittlig arbetstagare handlar det om hela 60 000 kronor om året, eller 5 000 kronor i månaden!

Ni är också allt fler som inser värdet av att organisera sig fackligt för att påverka sin arbetssituation. Under 2019 har en mängd varsel lagts på olika sjukhus i landet och andra dåliga nyheter har synts i media, exempelvis den pågående politiska diskussionen om försämringar av Las och arbetsrätten, men också om regionernas och kommunernas svaga ekonomi.

Ju fler vi är som går samman, desto mer kan vi påverka vid förhandlingsbordet med vårdens arbetsgivare. Det här inser allt fler! 2019 var ett rekordår för oss när det gäller rekrytering och vi fick med oss hela 8 115 nya medlemmar. Varmt välkommen till dig som är ny medlem! Du kommer märka att du är del av en 114 000 stor skara engagerade vårdproffs över hela landet, som står enade tillsammans för bättre arbetsvillkor och för hälso- och sjukvårdens utveckling. Vi ser positivt på framtiden och vår viktiga roll i att backa dig genom hela yrkeslivet.

Den mest prioriterade frågan vi arbetar med är din löneutveckling. Våra 4 800 förtroendevalda jobbar med att påverka regionerna och kommunerna att göra verkstad av det centrala kollektivavtalet med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona, så att särskilt yrkesskickliga får rejäla lönehöjningar under den treåriga avtalsperioden. Just nu startar årets löneförhandlingar runt om i landet och vi analyserar samtidigt utfallet av förra årets löner, för att utvärdera hur väl regionerna och kommunerna levt upp till det nya avtalet. Ansvaret att göra verklighet av detta är hos regionpolitiker och arbetsgivare!

Vi har arbetat målmedvetet i media för att få omvärlden att förstå att problemen inom vården beror på bristen på sjuksköterskor, men även barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Den senaste tiden har vårt budskap om detta synts i alla sammanhang där krisen inom vården beskrivs. Det är bra att allmänheten får veta vad köer och stängda vårdplatser beror på! Som jag skrev i en debattartikel i Aftonbladet den 25 januari: ”Chefer och politiker måste helt enkelt göra arbetsvillkoren i vården mer attraktiva för de nyckelgrupper man saknar om man ska kunna bemanna alla de vårdplatser som behövs.”

Sineva Ribeiro,
ordförande Vårdförbundet

Ur min agenda i mars:

5: Deltar på avslutningsdagen för Ledarprogrammet

10: SSN:s styrelsemöte i Köpenhamn (Sjuksköterskornas samarbete i Norden)

18-19: Förbundsstyrelsemöte

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida