Fler om flextidsavtalet:

3 april 2012

Lena Dahlgren, biomedicinsk analytiker, Sus Malmö:  Foto: Helge Rubin

”Vi är många här som är besvikna på att vi inte längre har flextid. Som jag förstått det vill inte Vårdförbundet skriva under det nya avtalet på grund av en formuleringsändring som försämrar villkoren. Jag får helt enkelt lita på att de gör rätt.

Kan tänka mig att många sjuksköterskor står bakom beslutet. Det patientnära arbetet gör att de inte bara kan resa sig och gå för dagen, men för oss har det aldrig varit några problem att ta ut tillräckligt med flex. Det blir lite mer stelbent nu och vi får vara noggranna med övertiden.”

 

Anna Johansson, röntgensjuksköterska, Sus Malmö:Foto: Helge Rubin

”Jag tror jag talar för samtliga på den här avdelningen när jag säger att vi är väldigt missnöjda och vill ha flexen tillbaka. För oss har det aldrig varit ett problem att ta ut flex och vi förlorar väldigt mycket på att inte ha det.

Jag hoppas att Vårdförbundet har en tanke med sitt beslut att inte skriva under och ser till vårt bästa. Det är bra att de står på sig men vi är inte helt nöjda om man säger så. Vi vill att förhandlingarna ska återupptas så att någonting händer.”

 

Susanna Roth, sjuksköterska, Sus Malmö:
Foto: Helge Rubin
”För mig har flexen fungerat bra eftersom jag jobbar 70 procent administrativt. Men vid kliniskt arbete är det sällan möjligt att lämna en patient så fort arbetspasset är slut. Verksamheten kräver att man stannar kvar och då är det egentligen övertid.

Det är bra att Vårdförbundet jobbar för att det ska bli så bra som möjligt, men det är svårt att avgöra var gränsen mellan flex och övertid ska gå, och vad ramarna bör vara. Att systemet ska räkna mer än 25 timmar borde gå att lösa rent tekniskt.”

TEXT: JONATAN WESTIN
FOTO: HELGE RUBIN

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida