Vårdplatser

Fler sjukhus får underkänt av Ivo: ”Befogad kritik”

Fler sjukhus får underkänt av Ivo: ”Befogad kritik”
Universitetssjukhuset i Örebro är 1 av 18 akutsjukhus som fått återkommande kritik av Ivo för bristen på vårdplatser. På akutmottagningen försöker man lösa problemen trots sparkrav. Foto: Lars-Göran Jansson/Pressbild Region Örebro län.

Ytterligare sex akutsjukhus har fått fortsatt kritik av Ivo för bristen på vårdplatser. Ett av dem är Universitetssjukhuset i Örebro där personalen jobbar hårt för att förbättra vården trots stora sparkrav. ”Vi har världens bästa arbetsplats, vi får göra skillnad när folk har det svårt. Vi vill bara få rätt förutsättningar" säger Lina Adolfsson, specialistsjuksköterska och lokalt skyddsombud på akuten.

Vårdfokus har tidigare skrivit om att bara 4 av 15 akutsjukhus fått grönt ljus av Ivo vid återbesök i den nationella granskningen av sjukhusen. Nu har Vårdfokus tagit del av ytterligare sju inspektionsbeslut från Ivo.

De rör Skåne universitetssjukhus i Malmö och Lund, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska Östra sjukhuset, Blekingesjukhuset, Universitetssjukhuset i Örebro och Hallands sjukhus i Varberg.

Alla har fått fortsatt kritik för bristen på vårdplatser och att patienter riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Totalt har Ivo kommit med 22 uppföljande tillsynsbeslut mot svenska sjukhus. Bara 4 av dem har fått grönt ljus hittills i den nationella tillsynen. Ytterligare två, Helsingborgs sjukhus och Universitetssjukhuset Linköping, väntar på nya Ivo-beslut.

Tre sjukhus i den nationella granskningen är sedan tidigare i separata juridiska processer med Ivo angående viten: Akademiska sjukhuset – vars vite inte dömdes ut, Sunderby sjukhus och Sundsvalls sjukhus.

”Kan inte se någon jätteförändring”

Lina Adolfson är specialistsjuksköterska på Universitetssjukhuset i Örebros akutmottagning sedan åtta år. Hon är också Vårdförbundets lokala skyddsombud och tycker Ivo:s kritik mot sjukhuset är rättvis.

Lina Adolfsson, ledningssjuksköterska och lokalt skyddsombud i Vårdförbundet på akuten vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Annette Östlund.

– Mig veterligen är inga punkter åtgärdade. Det är helt befogad kritik. Jag kan inte se någon jätteförändring, säger hon.

Hur är situationen på akuten nu?

– Vi har det tufft som alla andra. Vi är för få sjuksköterskor, har många hålpass och försöker täcka upp så gott vi kan. Vi har haft 100 vakanta hål i veckan och det är ju inte hållbart med så mycket övertid.

En genomgående kritik från Ivo mot sjukhusen är att omvårdnaden för patienter som väntar på akuten brister. Lina Adolfsson säger att det ingår i alla anställdas arbetsuppgifter att sköta basal omvårdnad för väntande men att de mest sjuka tar mycket tid och att det är särskilt svårt att räcka till på kvällar och nätter.

Ska samarbeta mer linjelöst

Akuten planerar nu ett nytt arbetssätt där de ska jobba mer i team med läkare och ”mer linjelöst”. Sjukhuset har startat en referensgrupp med representanter från alla kliniker för att förbättra flödet av patienter.

– Jag tror det blir bra att bygga broar mellan omvårdnad, läkare och olika kliniker. Det kan i alla fall inte blir sämre. I slutänden ser vi ljuset, säger Lina Adolfsson.

Mycket åtgärder är på gång tycker hon.

– Det låter ju som att så mycket är dåligt. Men vi har potential att bli så bra – om ett år ungefär.

De ska också få anställa fem sjuksköterskor till på akuten.

Varför slutar erfarna sjuksköterskor på akuten?

– Det är olika, men man orkar inte hur mycket som helst. Om man är erfaren, har kämpat under pandemin, haft svårt att få ledigt och det drabbar familjetiden…

De nya reglerna om dygnsvila har också försvårat bemanningen tycker hon.

– Dygnsvilan är bra och finns till av en anledning. Personligen är det skönt inte göra dagtur efter kvällstur, men vi får inte jobba längre än 13 timmar. Vid akuta sjukluckor får vi pussla och pussla. Vi kan förskjuta tiderna om man kan kompenseras de närmsta dagarna, men det är krångligt.

Vilka förbättringar har gjorts av arbetsgivaren?

– Vi fick ett chefsbyte efter sommaren och de gör åtgärder. Man har förstått från arbetsgivarhåll att vi måste höja bemanningen.

Akuten har även ett schemaprojekt där personalen jobbar 85 procent med full lön mot att de jobbar varannan helg. De har också fått löfte om att få möjlighet att ta ut semesterdagar utöver sommarsemestern.

– Man ska kunna planera att åka till fjällen med familjen, säger Lina Adolfsson.

Hon tycker regionerna i landet på allvar behöver tänka om kring hur akutsjukvården fungerar som arbetsgivare.

– Hur kan vi få en dräglig arbetsmiljö och ett privatliv, om man har familj eller överhuvudtaget ett liv utanför jobbet? Hur ska vi kunna jobba här från examen till pension?

Rörig arbetsmiljö – många chefsbyten

Hans Nilsson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Universitetssjukhuset Örebro och vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Örebro. Foto: Privat.

Hans Nilsson är ambulanssjuksköterska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet på sjukhuset. Han berättar att akuten haft en ovanligt rörig arbetsmiljö med fyra chefer på fyra år, byte av lokaler, pandemi och att man ersatt sjuksköterskor som slutat med undersköterskor för att klara bemanningen.

Är Ivo:s kritik rättvis?

– Ja det tycker jag. Men frågar du någon i högre chefsposition så tycker de inte det. Annars skulle det bli en större grej av det här, säger han.

Sjukhuset planerar, enligt Ivo, att få fram fler vårdplatser på avdelningarna genom att öppna 24 lättvårdsplatser för utskrivningsklara patienter. Hittills finns plats för 16 sådana patienter. För att minska sjuksköterskors arbetsbelastning har sjukhuset också anställt några farmaceuter.

– På kirurgen och infektion har det varit jättebra. Det är ett halvtidsjobb att beställa, plocka och dela mediciner, säger Hans Nilsson.

Vårdplatser finns i dag enligt sjukhuschef

Precis som i andra regioner är sparkrav på dagordningen. Region Örebro ska spara 414 miljoner kronor, trots en skattehöjning på 75 öre nästa år. Det råder anställningsstopp och krav på ”mindre administration”. Ska en chef anställa fler sjuksköterskor måste en förfrågan skickas hela vägen upp till hälso- och sjukvårdsdirektören personligen.

Stella Cizinsky, verksamhetschef vid akuten på Universitetssjukhuset i Örebro. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län.
Stella Cizinsky, tf verksamhetschef vid akuten på Universitetssjukhuset i Örebro. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län.

Stella Cizinsky är överläkare i kardiologi, verksamhetschef inom Hjärtlungfysiologi och sedan två månader också tillförordnad verksamhetschef vid akuten i Örebro. Hon arbetar dessutom i regionens vårdplatsutskott med uppgift att försöka lösa vårdplatsbristen.

– Det finns ju vårdplatser så det har löst sig, den delen som Ivo-inspektionen handlar om har blivit mycket bättre. Vi har haft en ovanligt bra sommar. Vi har gjort en massa åtgärder, säger hon.

När det gäller Ivos nationella granskning tycker hon inte det är konstigt att de flesta sjukhus får kritik för brist på vårdplatser, vilket ofta tillskrivs brist på rätt personal.

– Alla i Sverige försöker rekrytera. Det finns ingen verksamhet mig veterligen annat än kanske på några få ställen inom offentlig sjukvård som har full bemanning, säger hon.

Fler sjuksköterskor ska anställas

I Örebro har de redan anställt fler undersköterskor på akuten för att förbättra patientflödet. Akuten ska även anställa minst fem nya sjuksköterskor.

– Jag tror vi kommer få tillstånd att rekrytera ännu fler. Det har gått att hantera schema med nuvarande bemanning, men det blir svårare med den nya arbetstidslagstiftningen, säger Stella Cizinsky.

Sedan hon blev ny chef har de gjort en ”enorm omstrukturering” på akuten menar hon och jobbar med nya arbetssätt. Samtidigt brottas hela regionen med stora sparkrav. Men akutens chef är noga med att inte sprida vad hon kallar onödig oro.

”Ingen kommer bli arbetslös”

– Det är ingen som kommer att bli arbetslös i offentlig sjukvård. Jag tror att om någon kommer erbjudas andra tjänster så är det snarast de som arbetar i administration. Där finns ju en hel del som är sjukvårdsutbildade som skulle kunna arbeta mer på verkstadsgolvet, säger Stella Cizinsky.

Vårdfokus har även sökt sjukhusledningen angående Ivo:s kritik, men de vill inte kommentera förrän sjukhuset fått ännu ett tillsynsbeslut av Ivo. Myndigheten gjorde ytterligare ett inspektionsbesök på sjukhuset i oktober.

Sex sjukhus får fortsatt kritik från Ivo

IVO anser att de åtgärder för att öka antalet vårdplatser som sjukhusen redovisat ännu inte fått avsedd effekt. Sjukhusen måste återkomma om hur man lyckas öka vårdplatserna. Om inget görs kan Ivo besluta om vite.

Skåne universitetssjukhus i Malmö
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser – brist på sjuksköterskor, svårt att rekrytera och behålla, stor del av arbetstiden går till att leta vårdplatser.
• Patienter riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.
Positivt: Risken för vårdskada bedöms ha minskat på akuten, utan att drabba vårdavdelningar i stället. Lösningar: teamkoordinatorer, mobila team i samarbete med Säbo, dagvårdsplatser.

Skåne universitetssjukhus i Lund
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser – brist på sjuksköterskor, svårt att rekrytera och behålla, stor del av arbetstiden går till att leta vårdplatser.
• Patienter riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Sahlgrenska universitetssjukhuset (Sus/S) i Göteborg
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser – brist på sjuksköterskor, svårt att rekrytera och behålla.
• Patienter vårdas på vårdplatser som inte är patientsäkra.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Sjukhuset ökat antalet disponibla vårdplatser men total beläggningsgrad och överbeläggning minskar inte och antalet som får övernatta på akuten tycks ha ökat. Läkare upplever enligt Ivo en oro för att gränserna förskjutits för när en person med nedsatt allmäntillstånd skrivs in. Sjuksköterskor varnar för att patienter skickas hem för tidigt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra
(SU/Ö)
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser.
• Patienter vårdas på platser som inte är patientsäkra.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Personal uppger att de ”trycker upp” patienter från akuten till medicinavdelningar där de ibland vårdas i korridor. Utskrivningsklara äldre med behov av rehab kan få vänta i veckor på sjukhuset för att få plats på ett korttidsboende.

Universitetssjukhuset i Örebro
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Läkare på kirurg och medicin beskrev att de tidigare fick "kriga" för att lägga in patienter. På akuten beskrevs sjuksköterskebrist samt många nya och/eller oerfarna i yrket.

Hallands sjukhus i Varberg
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.
• Patienter riskerar att vårdas på icke patientsäkra platser, som i korridoren på akuten.

Årliga trycksårsmätningen visar att nytillkomna trycksår har ökat. Personal uppger att patienter kan bli utan hjälp med personlig hygien och tandborstning. Stomiförband byts inte som de ska efter riktlinjer efter operationer och mobilisering prioriteras bort.
Positivt: Fler standardiserade öppenvårdsplatser.

Blekingesjukhuset Karlskrona
• Brist på disponibla vårdplatser – brist på sjuksköterskor, svårt att rekrytera och behålla, stor del av arbetstiden går till att leta vårdplatser.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.
• Patienter riskerar att vårdas på icke patientsäkra platser, som i korridor.

Läs om fler sjukhus i en tidigare artikel i Vårdfokus
Bara 4 av 15 sjukhus får godkänt av Ivo – fortsatt allvarliga brister | Vårdfokus (vardfokus.se)

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida