Fler sjuksköterskor men färre barnmorskor i framtiden

Antalet sjuksköterskor kommer att öka medan det kommer att finnas färre barnmorskor i framtiden, enligt en ny prognos av Socialstyrelsen.

20 september 2004

Enligt prognosen kommer ökningen av antalet sjuksköterskor fram till år 2020 att vara tio procent, från dagens omkring 90 000 till 100 000. Under samma period kommer antalet barnmorskor att minska med 25 procent, från 6 200 till 4 600.

Socialstyrelsens beräkningar grundas på hur många sjuksköterskor som nu utexamineras och enligt beräkningarna kommer att genomgå utbildningen fram till 2020. Det tas även hänsyn till pensionsavgångar samt hur många i varje utbildningskull som beräknas arbeta som sjuksköterska respektive barnmorska i Sverige. Alla gör inte det.

– Vi vet till exempel att en del söker sig utomlands direkt efter examinationen eller väljer att arbeta inom helt andra områden, säger Klas Öberg, en av utredarna på Socialstyrelsen som tagit fram prognosen.

Framtidsbehovet oklart

Något svar på om det blir brist eller överskott på personal 2020 ges dock inte i prognosen.

– Nej, och någon sådan uppskattning hade vi inte i uppdrag att göra. Det är dessutom svårt. Mycket påverkas till exempel av ekonomin och politiska beslut, säger Klas Öberg.

Han menar dock att den här prognosen, och den som Socialstyrelsen är skyldig att lämna till regeringen i januari varje år, är en grund för bedömningar av hur det framtida behovet av personal kommer att vara.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida