Fler skulle överleva sepsis med bättre diagnostik

Biomarkörer har en nyckelroll för att förbättra diagnostiken vid blodförgiftning.

Dödligheten vid svår sepsis och septisk chock är hög och majoriteten av patienterna som avlider gör det på grund av sekundära infektioner som uppkommer till följd av att sepsis undertrycker immunförsvaret.

– Genom att hitta patienterna med nedsatt immunförsvar med hjälp av utvalda biomarkörer skulle man kunna ge läkemedel som stimulerar immunförsvaret. Det är befintliga läkemedel som används vid vissa typer av cancerbehandling men som har potential att hjälpa sepsispatienter att överleva och att bli friska snabbare än idag, berättar Helena Janols, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Stora variationer

I sin avhandling har hon bland annat undersökt ett antal biomarkörer vid sepsis och testat diagnosmöjligheter. Syftet har varit att bättre förstå hur immunförsvaret reagerar för att kunna förbättra diagnos och behandling.

Helena Janols visar att biomarkörerna avslöjar viktig information om infektioner vid sepsis. Men variationerna är stora mellan olika personer och visar snarare på tendenser än tydliga resultat.

– Målsättningen var att hitta markörer för olika infektionstyper och att ta fram en prototyp. Men det visade sig vara svårare än vi trodde eftersom immunförsvaret är väldigt individuellt utformat. Arvsanlag, ålder, tidpunkt för vårdsökandet, medicinering med mera påverkar tillsammans med typen av virus eller bakterie hur immunförsvaret uppträder. Det behövs därför mer forskning, förklarar Helena Janols.

Den 16 maj lade hon fram sina forskningsresultat i en avhandling vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida