Fler söker till sjuksköterske utbildningen…

9 februari 2004

En svag ökning. Det visar siffrorna över antalet förstahandssökande till vårterminens sjuksköterskeutbildningar från Verket för högskoleservice. Men i år är ökningen bara 4 procent; förra året var den hela 16 procent.

Sammanlagt har 6375 personer sökt till de 2415 platserna, vilket ger 2,6 förstahandssökande per plats. Också det är en svag ökning, inte minst därför att antalet platser minskat något.

…och Göteborg är populärast
Sjuksköterskeutbildningen i Göteborg kräver högst betyg av dem som sökt på gymnasiebetygen. Lägsta poäng för att komma in där är 17,52. God tvåa är Trollhättans distanskurs i Lidköping med ett betygskrav på 17,34 ? fast där handlar det bara om åtta antagna studenter.
Av de större högskolorna fordras det nästan 17 betygspoäng i Lund och på Röda korset, drygt 16 i Halmstad och på Sophiahemmet och strax under 16 i Uppsala, Malmö, Umeå och på Karolinska institutet. Lägst poäng fordras i Blekinge och Eskilstuna (knappt 14 poäng).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida