Fler studerande
går med i Vårdförbundet

1 september 2003

Vårdförbundet lockar allt fler yngre. Den senaste medlemsstatistiken visar nämligen att antalet studerandemedlemmar fortsätter att öka. Sedan årsskiftet är ökningen 397 till 3 741. Totalt har förbundet 111 932 medlemmar, en ökning med 90 jämfört med ett halvår tidigare. 97 548 var sjuksköterskor, 7 792 biomedicinska analytiker och 6 565 barnmorskor. Andelen män var 7,4 procent, en liten ökning jämfört med sista december 2002.
Förbundets största avdelning är Västra Götaland med 19 608 medlemmar, följd av Stockholm med 18 976 och Skåne med 13 822. Gotland är minst med 639 medlemmar, följd av Jämtland med 1 876 och Blekinge med 2 296. Alla siffror gäller den sista juli.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida