Fler uppgivna föräldrar

7 mars 2005

Föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem är mer uppgivna och bekymrade oavsett grad av hjärtproblem än föräldrar till friska barn eller till barn med andra sjukdomar. Hos en tredjedel av dem var påfrestningarna lika stora som hos vuxenpsykiatrins öppenvårdspatienter.

Det skriver forskaren Stephen Lawoko i avhandlingen Psychosocial situation of parents of children with congenital heart disease, vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet
i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida