bemanning

Flera BB-chefer lämnar chefsuppdrag på Södersjukhuset

Flera BB-chefer lämnar chefsuppdrag på Södersjukhuset
De fyra cheferna vill inte återuppta sitt arbetsmiljöansvar på förlossning och bb på Södersjukhuset i den hårt pressade bemanningssituationen.

Fyra av de sju vårdenhetschefer på Södersjukhuset som tidigare returnerat sitt arbetsmiljöansvar avsäger sig sina chefsuppdrag. Det meddelade Sös på torsdagen. Sjukhuset har nu tillsatt en krisgrupp för att lösa situationen.

Vårdfokus har tidigare skrivit om den akuta situationen, där sju chefer på obstretiken på Sös returnerade sitt arbetsmiljöansvar. Personalbrist – 13 barnmorskor har sagt upp sig sedan årsskiftet – lokalbyten och organisationsförändringar har orsakat stora arbetsmiljöproblem.  

Av handlingarna framkom att cheferna anser att resurser saknas för att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt när det gäller bemanning och lokaler. 

Vårdförbundets förtroendevalda Anna Booberg hänvisade till en nedbemanning efter beslut 2019, som innebär en barnmorska färre per arbetspass med samma antal vårdplatser som tidigare.

Nu har alltså fyra av de sju cheferna bestämt sig för att lämna sina chefsuppdrag.

– Våra vårdenhetschefer på förlossningen har i dag fattat beslut om att de inte kommer att återta arbetsmiljöansvaret, vilket resulterar i att de avsäger sig sina chefsuppdrag. Det är väldigt tråkigt och vi arbetar nu med att så snabbt som möjligt hitta en interimslösning under rekryteringsprocessen, säger Maria Sjöstrand, verksamhetsområdeschef för Kvinnosjukvård och förlossning, enligt pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida