Flera gav läkemedel utan ordination

En 79-årig demenssjuk man med andningssvårigheter vårdades på sjukhem när han drabbades av en övre luftvägsinfektion. Han ordinerades inhalation Combivent och var sedan tidigare ordinerad bland annat inhalation Bricanyl.

När mannens tillstånd dagen efter försämrades och ordinerad behandling inte hjälpte gav sjuksköterskan på eget bevåg mannen först klysma Teovent och brustablett Acetylcystein utan påtaglig förbättring. Sedan gav hon mixtur Bricanyl då behandling med inhalation inte hjälpte. Hon rapporterade till kollegan som tog över att mixturen hade god effekt.

När mannen på eftermiddagen åter fick andningsproblem gav sjuksköterskan honom mixtur Bricanyl, så som kollegan hade gjort, och senare på kvällen inhalation Combivent enligt ordination. Tidigt på morgonen försämrades mannens andning hastigt och nattsjuksköterskan gav honom mixtur Bricanyl och klysma Teovent som hon hade fått veta att han hade behandlats med under dagen. Läkemedlet var dock utan nämnvärd effekt och hon gav också syrgas.

Då patienten försämrades ännu mer kontaktade hon läkare som ordinerade injektion Furosemid. Lite senare fick mannen inhalation Combivent som lindrade en del. Vid halv niotiden blev han snabbt sämre, trots syrgas, och nattsjuksköterskan gav honom då en injektion Robinul (som minskar salivsekretionen) utan ordination.

Före lunch antecknade hon att han andades lite bättre, på eftermiddagen rapporterade hon in på jourläkarens mobilsvar och drygt en timme senare antecknade hon i omvårdnadsjournalen att patienten hade avlidit lugnt och stilla.

Socialstyrelsen anmälde de tre sjuksköterskorna till Ansvarsnämnden för att de inte kontaktade läkare då mannen blev sämre och för att de gav honom icke ordinerade läkemedel.

Ansvarsnämnden håller med Socialstyrelsen och ger de två första sjuksköterskorna var sin varning men friar nattsjuksköterskan. Hon förklarade att hon tänkte kontrollera mannens läkemedelskort då hon blev kallad till honom vid fyratiden men att hans tillstånd var så akut att hon var rädd att han inte skulle överleva. Hon gav därför läkemedel enligt muntlig rapport. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2005/2295:a1).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida