Flertalet för individuella löner

En undersökning som gjorts av Arbetslivsinstitutet visar att en majoritet av de landstingsanställda vill ha större inslag av individuell lönesättning.

6 mars 2000

Arbetslivsinstitutet har hösten 1999 på uppdrag av Landstingsförbundet genomfört två enkätundersökningar och en mindre intervjuundersökning. Den ena enkäten gick till 3500 anställda utan chefsposition (bland annat sjuksköterskor, läkare och undersköterskor), den andra till 400 chefer. Intervjuer har också gjorts med anställda på en tandklinik och en vårdcentral.

Resultatet visar att 52 procent av de anställda (bland chefer 67 procent) vill ha större inslag av individuell lönesättning, 32 procent vill ha större inslag av kollektiv lönesättning (9) och 16 procent (24) vill ha det som det ser ut i dag.

Undersökningen visar också att det finns klara skillnader mellan vad man anser vara grund för lönen och hur man tycker det ser ut i dag. Arbetsinsatsen och kvaliteten i arbetet borde vara viktigare än det som anses ha störst betydelse i dag, formell utbildning, vidareutbildning och tjänsteålder.

När det gäller på vilken nivå lönen ska sättas finns det stora skillnader i synen hos olika anställda och chefer. Bland de anställda anser 37,7 procent (31,2 procent av cheferna) att den ska sättas i förhandling mellan anställd och chef, 21,7 procent av de anställda (30,8) vill att facket och närmaste chef ska komma överens om den enskildes lön samt 14,4 procent av de anställda (19,0) tycker att lönen ska förhandlas fram mellan facket och arbetsställets chef. Mindre än tio procent vill att lönesättningen ska vara en överenskommelse mellan facket och landstinget/regionen och ungefär lika många att centrala facket ska fastställa lönen tillsammans med Landstingsförbundet.

Undersökningen visar också att självständighet, kompetensutveckling och kvalitativ trygghet är viktigast för arbetsmotivationen och därmed prestationen.

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall kommenterar undersökningen i ordförandespalten på sidan 29.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida