Flickors hälsa outforskad

Hur flickor i 10- till 14-årsåldern ser på sin tillvaro vill Vårdförbundet nu ta reda på.

När projektansvariga på Vårdförbundet gjorde en litteratursökning om vad som finns dokumenterat om unga flickors hälsa, hittade de väldigt lite. Det finns knappast något om flickor i åldrarna 10 till 14 år, berättar Anette Richardson, ombudsman och en av de ansvariga för projektet.

? Ändå är det här en känslig ålder som betyder mycket för flickors utveckling till vuxna kvinnor.

För att öka kunskapen om hur unga flickor ser på sin hälsa har 24 flickor i Stockholm och 16 i Karlskoga intervjuats om hur de ser på skolan, familjen, sin hälsa, vänskap, pubertet och religion.

? De tänker och reflekterar mycket över sin värld. Vi lyssnar för lite på våra barn, konstaterar Anette Richardson efter att ha hört flickorna berätta.

Under våren kommer Vårdförbundet att bland annat bjuda in Socialstyrelsen, Rädda barnen, Folkhälsoinstitutet, barnombudsmannen och socialdepartementet för att diskutera resultatet av undersökningen.

Projektet är en del av ett internationellt projekt i den Internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s regi, Girl child project. Det färdiga resultatet ska presenteras vid en stor ICN-konferens i Marrakech i Marocko i slutet av juni.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida