Flitig Ransnäs undersöker 40 patienter om dagen

Under första kvartalet 2003 träffade läkaren Lennart Ransnäs i Göteborg 2 320 patienter. För det fick han 1 165 000 kronor i ersättning.

16 juni 2003

2 320 patienter, det blir 40 patienter om dagen. Om patienterna strömmat till i jämn takt utan störningar fick de ändå mindre än en kvart hos doktorn under hans nio timmar långa mottagning. Och då är ändå inte tid beräknad för journalföring eller triviala saker som pauser för toalettbesök och liknande.

Lennart Ransnäs blev riksbekant när Socialstyrelsen den 2 mars 1995 gjorde ett tillslag mot hans privata laboratorieföretag MedAnalys efter att ha fått signaler om stora brister i verksamheten. Också HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) riktade stark kritik mot verksamheten men avslog Socialstyrelsens begäran om att Ransnäs läkarlegitimation skulle dras in. Ransnäs krävde staten på mångmiljonbelopp i skadestånd. Processen är ännu inte avgjord.

Göteborgs-Posten har uppmärksammat att Lennart Ransnäs tillsammans med några andra läkare driver den privata vårdcentralen Backaplan ? medicinskt centrum (BMC) i Göteborg. Vårdcentralen har avtal med Västra Götalandsregionen. Enligt Per Olof Olofsson på regionens hälso- och sjukvårdskansli är det mest anmärkningsvärda inte mängden patienter utan att så många (84 procent) av Lennart Ransnäs patienter är så kallade ?545-kronor?. Det är den ersättning en läkare får för olistade patienter som inte bor i vårdcentralens upptagningsområde. Bor patienten i upptagningsområdet är ersättningen bara 193 kronor ? resten anses läkaren ha fått med den fasta ersättningen.

? Vi ska titta på det här, säger Per Olof Olofsson. Vi har pratat med Lennart Ransnäs och han har lovat att betala tillbaka om han fått för mycket ersättning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida