Florences eget museum

”I am 30, the age at which Christ began his mission. Now, no more childish things, no more vain things, no more love, no more marrige. Now, Lord, let me think only of thy will”.

7 september 1998

Orden är Florence Nightingales och de är hämtade ur hennes anteckningar från år 1850. En påminnelse om hur svårt – om ens önskvärt – det vore att försöka leva upp till denna förebild bland sjuksköterskor. För Florence Nightingale kom att bli totalt hängiven det hon såg som sin uppgift i livet: att förbättra vården av sjuka.

Hennes hängivenhet har betalat sig i form av odödlighet. Odödlig och i det närmaste att betrakta som ett helgon har hon blivit. Inte många har ett helt museum tillägnat sin person och sitt livsverk. Florence Nightingales finns i London, beläget vid ena ändan av Westminster Bridge. Alldeles i närheten av St Thomas Hospital.

Helgonförklarad blev hon förresten redan under sin livstid. På museet får vi veta hur nyhetsrapporterna från Krimkriget berättade för engelsmännen om den lindring och bot ”the Lady of the Lamp” gav soldaterna. När hon återvände till England från sjukhuset i Scutari väntade folkets hyllningar.

Bestämd och dominant
Att Florence Nightingale inte blev helgon genom att vara blid och vänlig framstår klart. På museet finns flera beskrivningar av henne där hon framstår som bestämd och dominant. Här visas utdrag ur brev skrivna av sjuksköterskor som bittert klagar på hennes stränghet: ”Vi hålls tillbaka och vi får aldrig höra ett vänligt ord”. Florence Nightingale var bestämd och visste vad hon ville och hon var skicklig på att få sin vilja igenom. Inte minst genom att utnyttja sina kontakter rätt. Under hennes två år på Krim formligen bombarderade hon krigsminister Sidney Herbert med brev om vad som behövdes för att vårda de sårade soldaterna.

Museet i London berättar inte bara historien om den vårdande sjuksköterskan Florence Nightingale utan också den om den skickliga agitatorn. Men hade det inte varit för det nätverk av inflytelserika personer som fanns kring henne vet vi inte hur det hade gått. Kanske hade hon förpassats in i samma glömska som Mary Seacole. Vem skulle någonsin ha hört talas om henne om inte Florence Nightingalemuseet även berättat om denna sjuksköterska, belönad med medalj för sina stora insatser i Krimkriget?

Mary Seacole var dotter till en jamaicansk mor och brittisk far. Hon praktiserade på Jamacia som assistent till doktorer och blev så småningom skicklig på att göra egna mediciner. Under Krimkriget drev hon så kallade ”British Hotels” där soldaterna kunde ta igen sig mellan striderna. Hon begav sig också ofta ut till slagfälten med mediciner och mat. 1857 publicerades en bok om hennes äventyr som kom att bli en bestseller: Wonderful Adventures of Mrs Seacole.

Född in i överklassen
Parthenope Nightingale, syster till Florence, var skicklig att teckna och flera av hennes skisser och akvareller finns bevarade på museet. Bland annat dem av familjens två residens. För Florence föddes ju in i den brittiska överklassen med allt vad det förde med sig av direktkontakt med makt och inflytande. Hon tog visserligen avstånd från den högborgerliga livsstilen. ”I hate the idea of being tied for ever to a life of society”, skrev hon bland annat men hon förstod i alla fall att utnyttja de fördelar umgänget i societeten förde med sig. Hennes morfar var parlamentsledamot och i familjens umgängeskrets fanns flera framstående politiker. Krigsminister Sidney Herbert var en av dem. Det var han som bad henne att bege sig till kriget på Krim för att övervaka vården av de sårade soldaterna. Som oftare riskerade att dö till följd av sjukdomar och vanvård än i direkt strid.

Kvinnligt nätverk
Museet presenterar också det nätverk av framstående kvinnliga skribenter som fanns kring Florence Nightingale. Hon var inte helt ensam om åsikten att det även för den tidens kvinnor fanns andra uppgifter i livet än att brodera och konversera. Bland dem som stödde henne fanns bland andra journalisten Mary Ann Evans och Englands första kvinnliga läkare Elisabeth Garrett Anderson. Alla fann de friheten i eget arbete och skrivande.
Florence Nightingalemuseet är ett välordnat och ganska vackert litet museum, väl värt ett besök. Vill du levandegöra bilden av sjuksköterskornas förgrundsgestalt ytterligare finns möjlighet att höra en inspelning av hennes röst på Internet. Skriv in adressen www.internurse.com och lyssna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida