Flyktingmottagning

13 maj 2002

Författare Binnie Kristal-Andersson
Titel Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell
534 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 390 kronor
ISBN 91-4401-592-5

Författaren är själv invandrare till Sverige, även om hon inte är flykting; hon är född och uppvuxen i New York. Där påbörjade hon också sin psykologiutbildning som hon fullföljde här i Sverige. Hon har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete både med flyktingar och med invandrare som kommit till Sverige utan traumatiska upplevelser i bagaget. I den här doktorsavhandlingen redovisar hon en modell som hon använder i sitt behandlingsarbete. I boken finns också ett avsnitt med ett utbildningsprogram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida