Flyt mot stress

3 mars 2006

Att flyta runt i en mörk, tyst tank med saltvatten hjälper mot långvarig stressrelaterad smärta, depression och ångest visar studier vid Karlstad universitet. Forskargruppen ledd av professor Torsten Norlander tror att det beror på att både muskler och hjärna får vila och på att behandlingen gör att mer prolaktin, »livskraftshormonet« utsöndras. Tolv behandlingar räcker och effekten sitter i minst fyra månader. Samtalsterapi kompletterad med flytbehandling når också snabbare goda resultat än utan.

Forskningsrönen presenteras i maj i International Journal of Stress Management.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida