”Flytta ut primärvården”

10 februari 1997

KALMAR. Hela primärvården bör flyttas till primärkommunerna, skriver styrelsen för Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Kalmar i sitt förslag till ny lokal hälso- och sjukvårdspolicy. Administrationen och organisationen skulle förenklas och närheten till patienterna öka. Styrelsen säger också i sitt förslag att de nuvarande två primärvårds- och länssjukvårdsnämnderna bör slås samman till en enda och att man bör se över antalet basenheter. Policyförslaget ska nu ut på remiss bland medlemmarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida