”Flytta ut primärvården”

10 februari 1997

KALMAR. Hela primärvården bör flyttas till primärkommunerna, skriver styrelsen för Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Kalmar i sitt förslag till ny lokal hälso- och sjukvårdspolicy. Administrationen och organisationen skulle förenklas och närheten till patienterna öka. Styrelsen säger också i sitt förslag att de nuvarande två primärvårds- och länssjukvårdsnämnderna bör slås samman till en enda och att man bör se över antalet basenheter. Policyförslaget ska nu ut på remiss bland medlemmarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida